Μελέτη αγροτικού τομέα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μελέτη Αγροτικού τομέα στην Ελλάδα: 200 Χρόνια Ιστορίας. Μελλοντικές Προκλήσεις – Προοπτικές

Πληροφορίες

  • Τοποθεσία
    Αθήνα
  • Φορέας

Περιγραφή Ενέργειας

Στο πλαίσιο του Επετειακού της Προγράμματος, η Τράπεζα Πειραιώς έχει προγραμματίσει εκδοτικές δράσεις. Οι εκδόσεις αυτές αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, οι οποίες ενδυναμώνονται και καθοδηγούνται από τα διδάγματα της ιστορίας. Η εν λόγω έκδοση θα είναι ο καρπός συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με επιστημονική ομάδα έγκριτων καθηγητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό τη μελέτη και παραγωγή έργου με τίτλο «Μελέτη Αγροτικού τομέα στην Ελλάδα: 200 Χρόνια Ιστορίας. Μελλοντικές Προκλήσεις – Προοπτικές».

Η Έκδοση θα περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες, οι οποίες θα πλαισιωθούν κι από φωτογραφίες. Η πρώτη ενότητα αποτελεί μια ιστορική αναδρομή, με στόχο την ανάδειξη του διαχρονικού ρόλου και της συμβολής του αγροτικού τομέα και των αγροτών στο γίγνεσθαι της σύγχρονης Ελλάδος. Η δεύτερη ενότητα μεταβαίνει σε μια επιμέρους παρουσίαση των προϊόντων και κλάδων του αγροτικού τομέα, όπως τα Σιτηρά, το Βαμβάκι, η Ελαιοκομία, η Αιγοπροβατοτροφία, τα Οπωροκηπευτικά, οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα σε δείκτες όπως η συμμετοχή στο ΑΕΠ, η απασχόληση και η διατροφική επάρκεια. Η έκδοση θα κλείνει με την τρίτη ενότητα «Με το βλέμμα στο μέλλον: Προκλήσεις και προοπτικές του πρωτογενούς τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Το περιεχόμενο της έκδοσης, υπό την επίβλεψη του κ. Σέρκου Χαρουτουνιάν, Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Προέδρου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, θα υποδειχθεί και θα σχολιασθεί από τους καθηγητές - ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

  • Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, Ιστορικό Υπεύθυνο Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Κωνσταντίνο Τσιμπούκα, Καθηγητή Γεωργικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Ελευθέριο Νέλλα, Γεωπόνο - Γεωργοοικονομολόγο, ΕΔΙΠ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έκδοση θα αξιοποιηθεί εκθεσιακά το 2021 καθώς και σε εκπαιδευτικές δράσεις κατά τη διάρκεια 2021-2022. Η πρώτη επίσημη παρουσίαση της έκδοσης θα γίνει στα εγκαίνια της έκθεσης το 2021.