Σέρκος Χαρουτουνιάν, Καθηγητής Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο κ. Σέρκος A. Χαρουτουνιάν είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάκτορας της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Ήταν ερευνητής (1984) και μεταδιδάκτορας (1986-7) στο Πανεπιστήμιο του Illinois (U of I). Αφού εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στο Πολεμικό Ναυτικό ως Κελευστής (1987-89), εξελέγη το 1989 Λέκτορας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) όπου υπηρέτησε διαδοχικά σε όλες τις βαθμίδες, έως το 2002 που προήχθη στη βαθμίδα του Καθηγητή Χημείας, θέση που διατηρεί έως σήμερα. Το διάστημα 1992-3 ήταν επισκέπτης Καθηγητής στο U of I, ενώ από το 2002 έως το 2017 ήταν Καθηγητής και Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Οργανική Χημεία» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Σήμερα, είναι Πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, θέση που κατείχε και κατά η διετία ο 2013-15. Το διάστημα 2018-19 εξελέγη Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών-Διοικητικών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας του ΓΠΑ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Εφαρμογές της Χημείας στην ανάπτυξη νέων βιοδραστικών σκευασμάτων για χρήση σε διατροφικά συμπληρώματα, λειτουργικά τρόφιμα, βιοκτόνα και φάρμακα ανθρώπων-ζώων. Αναλυτικότερα, τα επιμέρους επιστημονικά πεδία που υπηρετεί αφορούν τα:

α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( ι. αξιοποίηση εκχυλισμάτων και μορίων από φυτά της ελληνικής βιοποικιλότητας, ιι. διαχείριση & αξιοποίηση των υποπροϊόντων-αποβλήτων των γεωργικών διεργασιών, ιιι. μετριασμός επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής),

β) ΤΡΟΦΙΜΑ ( ι. μελέτη-ανάδειξη-κατοχύρωση ελληνικών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, ιι. ανάπτυξη-παραγωγή νέων συμπληρωμάτων διατροφής, ιιι. ανάπτυξη νέων λειτουργικών τροφίμων),

γ) ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ με στόχο την ανάπτυξη νέων μορίων με αντι-οιστρογονική και αντι-αγγειογεννετική δράση.

Διακρίσεις:

 • Υποτροφία του Gulbenkian Foundation (Lisbon, Portugal) κατά τα τέσσερα προπτυχιακά έτη σπουδών του (1976-80).
 • Η ερευνητική του ομάδα είναι η πρώτη διεθνώς που πέτυχε την ολική σύνθεση του φυσικού προϊόντος (+)-προσοφυλλίνη (1999)
 • Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών της Αρμενίας (από το 2007)
 • Το ερευνητικό έργο DIONYSOS στο οποίο ήταν Επιστ. Υπεύθυνος βραβεύτηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το καλύτερο περιβαλλοντικό έργο της ΕΕ.
 • Το 2012 η μονάδα LIFE της ΕΕ συμπεριέλαβε το έργο DIONYSOS στον κατάλογο των καλύτερων περιβαλλοντικών έργων την εικοσαετή λειτουργία της μονάδας.
 • Το 2010 η έρευνά του για τη διαχείριση των οινοποιητικών αποβλήτων διακρίθηκε-βραβεύτηκε στο διεθνή επιστημονικό διαγωνισμό Energy Globe Awards
 • Η ερευνητική του ομάδα δημοσίευσε το 2015 στο Journal of Ethnopharmacology την πρώτη κριτική βοτανική ερμηνεία του κώδικα του Διοσκουρίδη (1ος μ.Χ. αιώνας).

Επιστημονικό έργο:

 • Είναι συγγραφέας 148 επιστημονικών δημοσιευμάτων. Από αυτά, τα 137 είναι άρθρα σε διεθνή επιστημονικά́ περιοδικά (120 ερευνητικά, 8 ανασκόπησης και 9 ανακοινώσεις σε επιστ. περιοδικά), 8 είναι κεφάλαια σε βιβλία-συλλογικούς τόμους, 2 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 1 διατριβή. Για τις εργασίες αυτές υπάρχουν περισσότερες από 3.000 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Έχει 109 ανακοινώσεις σε διεθνή & εθνικά επιστημονικά συνέδρια και ένα μεγάλο πλήθος ομιλιών (κατόπιν πρόσκλησης) σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια-ημερίδες.
 • Έχει επιβλέψει την εκπόνηση δώδεκα διδακτορικών και δεκαεπτά μεταπτυχιακών διατριβών. Σήμερα, επιβλέπει τη διενέργεια πέντε διδακτορικών και δυο πτυχιακών διατριβών.
 • Είναι εκδότης των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Journal of Chemistry και International Journal of Functional Nutrition, μέλος της εκδοτικής επιτροπής των Toxicology Reports, American Journal of Agricultural Science & Technology και International Journal of Clinical Nutrition & Dietetics και κριτής σε περισσότερα από 40 περιοδικά του τομέα του.

Διδακτικό έργο:

 • Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων στους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ (Ανόργανη Χημεία, Στοιχεία Οργανικής Χημείας, Αναλυτική Τοξικολογία και Συστήματα Πιστοποίησης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων).
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (webcast) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
 • Διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Περιβαλλοντική Τοξικολογία» στο τμήμα Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ερευνητικά προγράμματα:

Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς (ως Επιστ. Υπεύθυνος) την υλοποίηση 26 ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών και ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Σήμερα, υλοποιεί ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για:

 • ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (LIFE14CCM/GR/000635), με τίτλο CLIMATREE (www.lifeclimatree.eu): A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas (2015-20).

και τρία έργα που χρηματοδοτεί η ΓΓΕΤ (ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ), για τη(ν):

 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
  Ανάπτυξη, αξιολόγηση και αξιοποίηση νέων υλικών φυτικής προέλευσης για τον καθαρισμό-προστασία σπηλαίων της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος (2018-21)
 • ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
  A. Δημιουργία νέων ζωοτροφών υψηλής διαιτητικής αξίας από υποπροϊόντα της ελληνικής αγροτοβιομηχανίας με σκοπό την πλήρη ή μερική αντικατάσταση των εισαγόμενων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών (2018-21)
  B. H Σαντορινιά διατροφή ως βάση για την ανάπτυξη καινοτόμων διατροφικών συμπληρωμάτων υψηλής θρεπτικής αξίας (2019-22)

Επίσης, υλοποιεί τρεις προγραμματικές συμβάσεις με τις Περιφέρειες Ηπείρου, Στ. Ελλάδος και Β. Αιγαίου για την ανάδειξη και πιστοποίηση πέντε παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων τους (ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ).

Διοικητική εμπειρία:

 • Είναι εθνικός εκπρόσωπος στο δίκτυο της ΕΕ για την αξιοποίηση-χρήσεις των καροτενοειδών COST-CA15136 (2016-20, EUROCAROTEN-European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health). Αντίστοιχες θέσεις είχε κατά το παρελθόν στα δίκτυα COST-CM602 (2007-11, ANGIOKEM-Inhibitors of angiogenesis: design, synthesis and biological exploitation) και COST-CM1106 (2012-16, STEMCHEM-Chemical approaches to target drug resistance in cancer stem cells)
 • Το διάστημα 2014-6 ήταν τακτικό μέλος του ΤΕΣ (Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο) για τον Αγροδιατροφικό τομέα του ΕΣΕΤ (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας)
 • Το 2005-7 ήταν εθνικός εκπρόσωπος στην επιτροπή της ΕΕ που κατάρτισε 7ο Κοινοτικό Πλαίσιο Έρευνας, ενώ το 2008-10 ήταν εθνικός εμπειρογνώμονας στην επιτροπή της ΕΕ για την έρευνα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Ήταν μέλος του ΔΣ του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του ΓΠΑ (2008-13 και 2017-18), μέλος του ΔΣ της Μπενακείου Φυτοπαθολογικής Εταιρείας (2005-10), του γνωμοδοτικού συμβουλίου του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (2006-14) και αναπλ. μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΘΙΑΓΕ (2008-10).

Κοινωνικό-επιστημονικό έργο:

 • Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς έχει συνεργαστεί με φορείς (ΚΕΟΣΟΕ, συνεταιρισμοί, περιφέρειες, δήμοι) από τη Σαντορίνη, τον Τύρναβο, την Κεφαλληνία και την Ελευσίνα για θέματα αγροτικής-πράσινης ανάπτυξης και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών.
 • Έχει συμβάλλει στην αναγνώριση ιδιαιτεροτήτων για πολλά προϊόντα με σημαντική ιστορική και οικονομική σημασία, όπως η «Φάβα Σαντορίνης», το «Τοματάκι Σαντορίνης» (έχει συντάξει και τους φακέλους κατοχύρωσής τους ως προϊόντων ΠΟΠ), «Τσίπουρο Τυρνάβου» και τα τυριά «Κασκαβάλ» και «Τσαλαφούτι» (φάκελοι για ΠΓΕ και ΠΟΠ).
 • Είναι εκλεγμένο μέλος του Εθνικού Κεντρικού Συμβουλίου της Αρμενικής Παροικίας της Ελλάδος. Επί σειρά ετών ήταν μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης των Ελληνοαρμενικών Σχολείων και της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος.

Αναπτυξιακά προγράμματα:

Έχει υλοποιήσει αναπτυξιακά έργα του Υπουργείου Εξωτερικών (HELLENIC AID) για την Αγροτική Ανάπτυξη της Αρμενίας μέσω της:

α. ανάπτυξης συστήματος ασφάλειας τροφίμων στη χώρα με τη δημιουργία και λειτουργία εργαστηρίου ανίχνευσης υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων,

β. οργάνωσης συστάδας (cluster) αγροτών στη Β. Αρμενία από ομογενείς Έλληνες και Αρμενίους, με την παροχή μέσων καλλιέργειας-συντήρησης-μεταφοράς-εμπορίας των αγροτικών τους προϊόντων,

γ. δημιουργίας-λειτουργίας εργαστηρίου ελέγχου των υδάτινων-αρδεύσιμων πόρων της Αρμενίας, και

δ. δημιουργίας-λειτουργίας μιας δημοτικής μονάδας παραγωγής ζωοτροφών.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής

Ιερά Οδός 75, Αθήνα 11855

E-mail: sehar@aua.gr

www.aua.gr/haroutounian

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα: 200 χρόνια ιστορίας. Προκλήσεις & προοπτικές