ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) υποστηρίζει τη διάσωση και  ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας με έμφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία, και προωθεί τη σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον.

Το έργο  του Ιδρύματος υλοποιείται μέσω:

Τα Θεματικά Μουσεία υποδέχονται περισσότερους από 300.000 επισκέπτες κάθε χρόνο, ενώ απασχολούν, ως προσωπικό, μέλη της τοπικής κοινωνίας. Μέσω των Μουσείων, το ΠΙΟΠ δημιουργεί ζωντανούς πυρήνες πολιτισμού στην ελληνική περιφέρεια. Για τη δημιουργία και λειτουργία των Μουσείων, το ΠΙΟΠ συνεργάζεται αποτελεσματικά με το Υπουργείο Πολιτισμού, την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την τοπική κοινωνία, καθώς και με ευρύ δίκτυο ειδικών σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς είναι κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Βάσει του καταστατικού του, οι λειτουργικές του δαπάνες, περιλαμβανομένων και αυτών για τα Μουσεία, καλύπτονται από την Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, για ορισμένα έργα, το ΠΙΟΠ επιδιώκει τη συγχρηματοδότηση από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το Ίδρυμα έχει δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αγγ. Γέροντα 6, 105 58 Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3256922

Fax: 210 3218145

piop@piraeusbank.gr


ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Περιοδεύουσα έκθεση Π.Ι.Ο.Π. «Κεντώντας την Ιστορία»
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Περιοδικές εκθέσεις του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου σε επιλεγμένα Μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Εκπαιδευτικά εργαστήρια στους τόπους δράσης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θεατρική παράσταση για τη δράση της Φιλικής Εταιρείας σε σημεία παρουσίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«Μπαρούτι για την Επανάσταση»
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Περιοδεύουσα έκθεση «Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα PLAYMOBIL»