Ίδρυμα «Τάκης Σινόπουλος - Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης»

Σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα του 1997 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 805/Β/αρ. φύλλου 71, 5 Φέβ. 1997) έγινε η έγκριση της σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ» και η κύρωση του οργανισμού αυτού. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται οι σκοποί του Ιδρύματος όπως και οι τρόποι επίτευξής τους.

Σινόπουλου 22, Νέα Ιωνία, Τ.Κ.111 42, Αθήνα
Τηλ.: 210 25 83 416, Fax: 210 25 83 416
E-mail: elpenor@otenet.gr

Σκοπὸς τοῦ ἱδρύματος εἶναι ἡ μελέτη τῆς νεοελληνικῆς ποίησης -καὶ ἰδιαίτερα τῆς νεωτερικῆς στὴν ὁποία ὁ Τάκης Σινόπουλος ἐθήτευσε- καὶ ἡ σύνδεσή του μὲ τὴν κοινωνία
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ανθολογικός τόμος με τίτλο «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! Ο Αγώνας του Εικοσιένα στην Ελληνική και Ξένη ποίηση»