Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας & Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών

Στο πλαίσιο του εθνικού εορτασμού της Επετείου των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας & Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών έχει υπογράψει με την Τράπεζα Πειραιώς μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την παρουσίαση του Προγράμματος Επετειακών Δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς σε όλες τις εστίες του ομογενειακού Ελληνισμού.

Το ορόσημο των 200 ετών ελεύθερου ελληνικού κράτους αποτέλεσε έναυσμα ώστε η Τράπεζα Πειραιώς να σχεδιάσει και πραγματοποιήσει ένα Πρόγραμμα Επετειακών Δράσεων σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, έγκριτους φορείς και επιστήμονες, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις εκδοτικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές, συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, τοπικές εορταστικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες με στόχο την ανάδειξη της σημασίας και του ιστορικού βάρους της επετείου.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας & Απόδημου Ελληνισμού θα παρουσιάσει τις δράσεις αυτές στις εστίες του απόδημου ελληνισμού, προκαλώντας παράλληλα την ενεργοποίηση των ομογενών μέσω της συμμετοχής τους σε αυτές. Όλες οι δράσεις ψηφιοποιούνται και θα διατεθούν στην ομογένεια σε ψηφιακή μορφή.