Ιστορικός Υπεύθυνος Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο κ. Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος σπούδασε Ιστορία στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το διδακτορικό του το 2003 από το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Διευθύνει το Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ιδίου Πανεπιστημίου. Στο ίδιο Τμήμα διδάσκει τα μαθήματα «Ιστορία του Αγροτικού Κόσμου» και «Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης» και με ανάθεση την «Αγροτική Κοινωνιολογία». Διατέλεσε Αναπληρωματικό μέλος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ενώ από το 2008 διδάσκει το μάθημα «Ελληνικό Κράτος και Κοινωνία τον 19ο και 20ο αιώνα» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ιστορία της ελληνικής γεωργίας και της γεωργικής ανάπτυξης, καθώς και η πολιτική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση του νεοελληνικού κράτους και του αγροτικού χώρου τον 19ο και 20ο αιώνα. Επίσης, η διαμόρφωση και εξέλιξη της ανώτατης εκπαίδευσης και των επιστημονικών και ακαδημαϊκών ελίτ τον 19ο και 20ο αιώνα. Είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων και αρκετών σχετικών άρθρων στα ελληνικά και αγγλικά. Από τις εκδόσεις βιβλιοπωλείον της Εστίας πρόκειται το προσεχές διάστημα να εκδοθούν ακόμη δύο βιβλία

Συγγραφικό Έργο – Βιβλία / Μονογραφίες:

1. Ηλίας Γ. Μαριολόπουλος 1900 – 1991. Ο «πατέρας» της σύγχρονης Κλιματολογίας στην Ελλάδα, (με πρόλογο του ακαδημαϊκού Χρήστου Ζερεφού), βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2019.

2. Πέτρος Καναγκίνης. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος της υπαίθρου τον Μεσοπόλεμο, βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2013.

3. Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος. Όψεις του αγροτικού κινήματος στην Ελλάδα, (με πρόλογο του ιστορικού Βασίλη Παναγιωτόπουλου), Πλέθρον, Αθήνα 2010.

4. Η Ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά την βενιζελική περίοδο. Πρακτικά Συνεδρίου, Επιμέλεια-Εισαγωγή (από κοινού με τον Δ. Π. Σωτηρόπουλο), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.

5. Γεωργική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη. Η Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών στην ελληνική κοινωνία 1920-1960, (με πρόλογο του ιστορικού Πέτρου Πιζάνια), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004 .

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα: 200 χρόνια ιστορίας. Προκλήσεις & προοπτικές