Άννα Pouradier Duteil -Λοϊζίδου, τ. Διευθύντρια του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η κα. Άννα Pouradier Duteil - Λοϊζίδου γεννήθηκε στη Λεμεσό. Σπούδασε στη Γαλλία (Université Lyon II). Είναι κάτοχος πτυχίου Γαλλικής φιλολογίας, μεταπτυχιακού διπλώματος στη Λατινική και Γαλλική παλαιογραφία, δεύτερου μεταπτυχιακού διπλώματος στις Γαλλικές Σπουδές του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης και του 17ου αιώνα και διδακτορικού.

Το 1984 διορίστηκε στη μόνιμη θέση Ερευνήτριας στο Κέντρο Eπιστημονικών Ερευνών (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας) όπου, στη συνέχεια, προήχθη διαδοχικά σε όλες τις ανώτερες βαθμίδες.

Το 2003 διορίστηκε διευθύντρια του Κέντρου Eπιστημονικών Ερευνών, θέση που κατείχε για 15 συνεχόμενα χρόνια (2003-2018).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ιστορία της Κύπρου την Οθωμανική περίοδο, στις Πολιτιστικές, Εμπορικές και Διπλωματικές Σχέσεις Κύπρου - Γαλλίας (17ο-19ο αιώνα) και στην Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης.

Χρησιμοποιώντας ως πηγή τα γαλλικά προξενικά και διπλωματικά έγγραφα της περιόδου 1700-1900, η Άννα Pouradier Duteil - Λοϊζίδου δημοσίευσε τα ακόλουθα βιβλία :

- Chypre au temps de la Révolution française d´après les dépêches du consul de France à Larnaca [Η Κύπρος τον καιρό της Γαλλικής Επανάστασης σύμφωνα με τις εκθέσεις του προξένου της Γαλλίας στην Κύπρο]. Σε συνεργασία με τον Paul Pouradier Duteil. Πρόλογος από τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώργο Βασιλείου. Έκδοση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση, Λευκωσία, 1989, 155 σελίδες.

- Consulat de France à Larnaca. Documents inédits pour servir à l’histoire de Chypre [Το προξενείο της Γαλλίας στη Λάρνακα. Ανέκδοτα έγγραφα της ιστορίας της Κύπρου], τόμος 1 (1660-1696). Έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία, 1991, 313 σελίδες + 7 πίνακες.

- Consulat de France à Larnaca. Documents inedits pour servir à l’histoire de Chypre [Το προξενείο της Γαλλίας στη Λάρνακα. Ανέκδοτα έγγραφα της ιστορίας της Κύπρου], τόμος 2 (1696-1699). Πρόλογος από τον Jean Richard,  Πρόεδρο της Académie des Inscriptions et Belles - Lettres της Γαλλίας. Έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία, 1995, 372 σελίδες + 10 πίνακες + 1 χάρτη της Κύπρου.

- Consulat de France à Larnaca. Documents inédits pour servir à l’histoire de Chypre [Το προξενείο της Γαλλίας στη Λάρνακα. Ανέκδοτα έγγραφα της ιστορίας της Κύπρου], τόμος 3 (1700-1702). Πρόλογος από τον Jean - Louis Bacqué – Grammont, Διευθυντή Έρευνας στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας και Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής προ-Οθωμανικών και Οθωμανικών Σπουδών. Έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία, 1999, 449 σελίδες + 4 πίνακες.

- Consulat de France à Larnaca. Documents inédits pour servir à l’histoire de Chypre [Το προξενείο της Γαλλίας στη Λάρνακα. Ανέκδοτα έγγραφα της ιστορίας της Κύπρου], τόμος 4 (1703-1705). Έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία, 2002, 432 σελίδες + 5 πίνακες.

- Consulat de France à Larnaca. Documents inédits pour servir à l’histoire de Chypre [Το προξενείο της Γαλλίας στη Λάρνακα. Ανέκδοτα έγγραφα της ιστορίας της Κύπρου], τόμος 5 (1706-1708). Έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία, 2006, 540 σελίδες + 6 Πίνακες.

- Consulat de France à Larnaca. Documents inédits pour servir à l’histoire de Chypre [Το προξενείο της Γαλλίας στη Λάρνακα. Ανέκδοτα έγγραφα της ιστορίας της Κύπρου], τόμος 6 (1709-1710). Έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία, 2009, 381 σελίδες + 5 Πίνακες.

- Etudes sur Chypre à l´époque ottomane [Μελέτες που αφορούν στην ιστορία της Κύπρου την Οθωμανική περίοδο], ANALECTA ISISIANA, CXXXI, Les éditions ISIS, Κωνσταντινούπολη, 2014, 278 σελίδες.

- Chypre au temps de la Révolution grecque, daprès la correspondance consulaire et diplomatique française, Année 1821 [Η Κύπρος τον καιρό της Ελληνικής Επανάστασης, σύμφωνα με τις γαλλικές προξενικές και διπλωματικές εκθέσεις, Έτος 1821], Έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία, 2018, 413 σελίδες.

Έλαβε μέρος με ανακοίνωση σε διεθνή συνέδρια και μελέτες της δημοσιεύθηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Για σειρά ετών ήταν υπεύθυνη για την έκδοση της Επετηρίδας του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών.

Το 2008, η πρεσβεία της Γαλλίας στη Λευκωσία ανέθεσε στο Γάλλο συγγραφέα Eric Pessan τη συγγραφή θεατρικού έργου που να είναι εμπνευσμένο από το επιστημονικό έργο της Άννας Pouradier Duteil – Λοϊζίδου, Consulat de France à Larnaca. Documents inédits pour servir à lhistoire de Chypre. Το θεατρικό έργο που προέκυψε, με τίτλο Inventaire des actes et des biens de Sauveur Marin, marchand français au Levant [Απογραφή των πράξεων και των περιουσιακών στοιχείων του Sauveur Marin, Γάλλου εμπόρου στην Ανατολική Μεσόγειο], το σκηνοθέτησε ο Charles Tordjman, διευθυντής του Centre National Dramatique Nancy-Loraine. Η πρεμιέρα του έργου έγινε στη Λευκωσία στις 27 Μαρτίου 2009 στα πλαίσια της διεθνούς ημέρας θεάτρου (συμπαραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και του Γαλλικού Ινστιτούτου με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου).

Για το επιστημονικό της έργο και την επαγγελματική της σταδιοδρομία, η Άννα Pouradier Duteil - Λοϊζίδου τιμήθηκε από τη Γαλλία και την Ιταλία με τις πιο κάτω διακρίσεις:

  • 1991: Παράσημο του Ιππότη του Τάγματος της Αξίας από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας (Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica  Italiana).
  • 2000: Οι τόμοι Ι-ΙΙΙ του βιβλίου Consulat de France à Larnaca. Documents inédits pour servir à l’histoire de Chypre, παρουσιάστηκαν στην Ακαδημία της Γαλλίας Académie des Sciences Morales et Politiques από τον κ. Jean CLUZEL, Secrétaire Perpétuel της Académie des Sciences Morales et Politiques της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 27ης Μαρτίου 2000 των μελών της Ακαδημίας που έγινε στο Institut de France.
  • 2006: Παράσημο του Ιππότη του Τάγματος των Γραμμάτων και Τεχνών (Chevalier de lordre des Arts et des Lettres) από τον Υπουργό Πολιτισμού και Επικοινωνίας της Γαλλίας.
  • 2014: Μέλος του Albo degli ex-alunni : τιμητικός τίτλος που απονέμεται από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιταλίας σε ιταλόφωνες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο οι οποίες διακρίθηκαν στον επαγγελματικό τομέα.
  • 2015: Βραβείο Médaille de Vermeil από την Académie des Arts, Sciences et Lettres de Paris.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έκδοση «Γαλλικά Δελτία Ειδήσεων για την Ελληνική Επανάσταση, έτη 1821 - 1822»